Prijemni ispiti za studiranje u inostranstvu
Prijemni ispiti za studiranje u inostranstvu
Prijemni ispiti za studiranje u inostranstvu
Prijemni ispiti za studiranje u inostranstvu

TOEFL ispit | Sve o ispitu TOEFL

Šta je TOEFL ispit?

TOEFL je test uz pomoć kojeg se ocenjuje aktivno znanje engleskog jezika. Stoga su rezultati sa ovog testa validni samo dve godine od polaganja.

toefl ispit/ ielts ispit

Zašto moram da polažem TOEFL ispit?

TOEFL je pokazatelj da je budući student u stanju da prati nastavu na engleskom jeziku, da može aktivno da učestvuje u komunikaciji sa profesorima i drugim osobljem, kao i da obavlja sve predviđene i nepredviđene aktivnosti.

Kako je TOEFL ispit strukturiran?

TOEFL je podeljen u četiri dela -

  • Čitanje

  • Slušanje

  • Govor

  • Pisanje

TOEFL ispit traje veoma dugo. Očekujte da ćete biti za kompjuterom oko četiri sata ukoliko polažete TOEFL iBT (internet-based Test; na lokacijama sa internet konekcijom), koji je danas gotovo standard. Mnogi učenici su u stanju da održe odgovarajući nivo koncentracije samo oko dva sata.

Sekcija Vremensko ograničenje Pitanja Zadaci

Čitanje

60-80 minuta

36-56 pitanja

Pročitaj 3 ili 4 pasusa teksta i odgovori na pitanja

Slušanje

60-90 minuta

34-51 pitanja

Slušaj lekcije, diskusije iz učionice i razgovore, zatim odgovori na pitanja

Pauza

10 minuta

Govor

20 minuta

6 pitanja

Daj svoje mišljenje o poznatoj temi; govori na osnovu zadataka čitanja i slušanja

Pisanje

50 minuta

2 pitanja

Napiši esej na osnovu zadataka čitanja i slušanja; podrži mišljenje napismeno

Kako se TOEFL ispit ocenjuje?

Svaka sekcija TOEFL iBT ispita donosi maksimalno 30 bodova, što znači da je maksimalan ukupan broj bodova 120. Najveći broj fakulteta u SAD traži najmanje 61 bod.

Koliko dugo važe ocene?

TOEFL iBT ocene važe 2 godine.

Gde se polaže TOEFL ispit?

Pogledajte naš kalendar da nađete odgovarajući datum, kao i lokaciju.

SAT TOEFL ACT IELTS GMAT GRE LSAT MCAT

Mi smo škola sa iskustvom, specijalizovana u pripremi učenika upravo za ove prijemne ispite.

Kontaktiraj nas da bismo uz besplatnu konsultaciju zajedno zaključili:

koji prijemni ispiti su ti potrebni (i koji tebi lično najbolje odgovaraju)
kako se najbolje i najefikasnije pripremiti
kada i gde možeš polagati ispite