Prijemni ispiti za studiranje u inostranstvu
Prijemni ispiti za studiranje u inostranstvu
Prijemni ispiti za studiranje u inostranstvu
Prijemni ispiti za studiranje u inostranstvu

LSAT ispit | Sve o ispitu LSAT

Šta je LSAT ispit?

LSAT je prijemni ispit za nastavak pravnih studija, integrisan je deo višeg pravnog školovanja u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Svrha ovog testa je da testira potrebne veštine za prvu godinu pravnih studija. U te veštine spadaju: razumevanje pročitanog teksta, rasudjivanje, i pisanje. LSAT rezultat pomaže admissions office-u da donese odluku koje studente će primiti, ali i da studenti imaju uvid u prvu godinu studija na pravnom fakultetu. LSAT se polaže iz dva dela:

  • Prvi deo testa sadrži pitanja sa više ponudjenih odgovora iz oblasti razumevanja pročitanog teksta, analitičko rasudjivanje, logičko razmišljanje.

  • Drugi deo testa je pisački deo, koji se zove LSAT Writing. LSAT Writing se može polagati i do osam dana pre polaganja prvog dela testa.

  • Zbog novonastale situacije COVID-19 pandemije, Law School Admission Council je doneo odluku da se prvi deo testa radi putem interneta koji se zove LSAT-Flex. LSAT Writing se takodje radi preko interneta putem programa koji je specijalno napravljen za ovu priliku.

Važno je napomenuti da je LSAT ispit jedini test koji je priznat od ABA-akreditovanih pravnih fakulteta. Takodje je jedini test koji pomaže studentima da odluče da li su pravne studije za njih. Neki univerziteti će primiti rezultate drugih testova, za studente koji žele da unaprede svoje šanse da budu primljeni na željene univerzitete njima se preporučuje da urade LSAT.

Kada se polaže LSAT?

LSAT se u Americi nudi 9 puta godišnje (osim tokom maja, decembra, avgusta ili septembra) i u Evropi 3 puta godišnje. Preporučuje se da se LSAT najkasnije polaže tokom leta ili jeseni te školske godine za koju se prijavljujete, punu godinu dana pre početka pravnih studija. Ako ste idalje na osnovnim studijama i planirate da idete na master odmah posle završenih osnovnih studija, onda trebate da polažete LSAT tokom svoje treće godine osnovnih studija. U slučaju da planirate da polažete LSAT tokom leta dok idete u školu, trebate zapamtiti da će te imati mnogo obaveza i da nećete imati dovoljno vremena za pripremu za LSAT. Nikako ne treba čekati do poslednje godine osnovnih studija da bi ste polagali LSAT. Treba imati na umu da admissions prima učenike čim im stigne zahtev za prijavu. Što duže čekate sve je veća šansa da se neko drugi upiše umesto vas.

Kako se pripremam za LSAT?

Svrha LSAT testa je da proveri vašu spremu pre ulaska na studije prava i na vaše napredovanje kroz studije. Pravni fakulteti se uzdaju u LSAT kako bi predvideli ko će dobro da se pokaže tokom prve godine studija. LSAT vas neće testirati na specifična pitanja, već na: sposobnost za raumevanje kompleksnog materijala, logično razmišljanje, rada pod pritiskom, poštovati rokove, analizirati informacije. Ovo veštine ste trebali da staknete tokom prolaženja kroz osnovne studije, i da ih manifestujete na LSAT ispitu.

Kako se LSAT boduje?

LSAT se boduje po principu tačnih odgovora. Svako pitanje nosi isti broj poena. Najvažniji su tačni odgovori I oni najviše utiču na vaš rezultat. Negativni poeni ne postoje. Vaš rezultat se nakon ocenivanja prebacuje na LSAT skalu. LSAT skala ide od 120 do 180 poena.

Koja je cena LSAT ispita?

Cena LSAT ispita iznosi $200, u tu cenu su uračunati svi troškovi ispita kao i LSAT Writing.

SAT TOEFL ACT IELTS GMAT GRE LSAT MCAT

Mi smo škola sa iskustvom, specijalizovana u pripremi učenika upravo za ove prijemne ispite.

Kontaktiraj nas da bismo uz besplatnu konsultaciju zajedno zaključili:

koji prijemni ispiti su ti potrebni (i koji tebi lično najbolje odgovaraju)
kako se najbolje i najefikasnije pripremiti
kada i gde možeš polagati ispite