Prijemni ispiti za studiranje u inostranstvu
Prijemni ispiti za studiranje u inostranstvu
Prijemni ispiti za studiranje u inostranstvu
Prijemni ispiti za studiranje u inostranstvu

ACT ispit | Sve o ispitu ACT

Šta je ACT ispit?

ACT je ispit koji američki fakulteti koriste kako bi klasifikovali prijavljene studente. Ne koristi se često kao SAT, ali ga ipak prihvataju skoro sve škole i fakulteti u SAD.

Za razliku od SAT-a, ACT je koncipiran tako da se akcenat stavlja na konkretnu procenu znanja i određenih veština, umesto na sposobnost rešavanja problema uz pomoć znanja. Moguće je „uvežbati se“ za ACT, što znači da na ispitu možete da dobijete znatno veći broj poena ukoliko ciljano učite i trenirate potrebne veštine.

sat ispit/ act ispit

Kako je ACT ispit strukturiran?

ACT čine četiri posebna testa sa više ponuđenih odgovora i jedan opcioni esej. Testovi su -

  • Engleski

  • Matematika

  • Čitanje

  • Naučno rasuđivanje (Science Reasoning)

Uvek se polažu tim redosledom.

Zanimljivo je da se mnogo toga može „predvideti“ kada je ACT u pitanju. Na primer, aktuelni ACT ima mnogo sličnosti sa ispitima iz prethodnih godina. Stoga u osnovi znamo kakav će tip pitanja i sadržaja biti na budućim testovima. Na osnovu ilustracije možemo da steknemo bolju sliku o strukturi ACT-a.

ACT nudi opcioni tridesetominutni „Test pisanja“. Treba imati u vidu da mnogi fakulteti izričito traže od potencijalnih studenata da polože i ovaj deo ACT ispita. Stoga pre polaganja proverite da li ga željeni fakulteti traže ili ne.

Kako se ACT ispit ocenjuje?

Svaki od delova ACT ispita sa više ponuđenih odgovora naziva se „Test“. Na svakom testu moguće je osvojiti od 1 do 36 bodova. Za krajnju ocenu (Composite Score) na ACT ispitu uzima se prosek rezultata svih testova, uz uobičajeno zaokruživanje. Dakle, kada se kaže ACT ocena, misli se na „Composite Score“. Međutim, izveštaj sa testiranja sadrži i pojedinačne ocene za engleski, matematiku i čitanje. Prema našem iskustvu, nema velike koristi od razmatranja ovih pojedinačnih rezultata. Pokazalo se da fakultetski stručnjaci nadležni za primanje studenata nemaju ni približnu ideju kako da ih iskoriste za donošenje odluka.

Važno je znati da učenik ne mora da bude genije kako bi ostvario vrhunski rezultat na ACT ispitu. Možete da date pogrešan odgovor na veliki broj pitanja, a da ipak uspete da se svrstate u najuspešnijih 1% polagača. Konkretnije, ovaj ispit je toliko težak, uz nerealno malo datog vremena za većinu učenika, da ćete čak i sa polovinom pogrešnih odgovora ostvariti prosečan rezultat za SAD od oko 21 bod.

Kada se polaže ACT ispit?

ACT može da se polaže na Balkanu -

  • u septembru

  • u oktobru

  • u decembru

  • u aprilu

  • u junu

Pogledajte naš kalendar da nađete odgovarajuću grupu.

Univerzitetski standardi za SAT i ACT

Standardizovani testovi zahtevaju da se objasne.

Prvo, imaj na umu da raspon rezultata (prosečan rezultat) nema uticaja na univerzitete koje više ne zahtevaju rezultate testova od aplikanata („test optional“). Raspon rezultata ovih univerziteta zavisi od rezultata aplikanata koji se odluče da pošalju svoje rezultate, iako nisu dužni da to urade.

Prosečan rezultat je uglavnom - ali ne uvek - zasnovan na konkretnim rezultatima brucoša. Srednji rezultat pruža neke indikacije tvoje sreće da budeš deo neke institucije i intelektualnog nivoa protiv kojeg se takmičiš. Ovakve brojke (prosečni rezultati) se lako pogrešno protumače kao pragovi a ne srednji rezultati. Mnogi aplikanti zaborave da kada škole objavljuju prosečne rezultate SAT - Critical Reading od 500 poena, da to znači da je polovina studenata bila ispod proseka i druga polovina iznad proseka. Aplikant sa 480 poena i dalje ima dosta šanse.

Kako ne bi došlo do zablude, Edvard B. Fisk (nekadašnji urednik Edukativnog programa Njujork Tajms) preporučuje da se obrati pažnja na rezultate u 25om i 75om procentu - „srednja polovina“ brucoša. Fisk objašnjava da univerziteti koji imaju SAT - Critical Reading prosečan rezultat od 500 poena možda imaju raspon rezultata od 440 do 560 poena. Ako si postigao rezultat u okviru univerzitetskog raspona rezultata, ili si u okviru prošlogodišnjih rezultata. Ako je tvoj rezultat preko 560 poena, ti bi bio u gornjoj četvrtini rezultata i možeš da se opustiš; ako si postigao rezultat manji od 440 poena, onda bi upao u grupu studenata u donjoj četvrtini rezultata.

Fisk takođe tvrdi da mnogi univerziteti, da bi izgledali dobro na tržištu, su poznati po tome „da su manje iskreni sa brojevima koje objavljuju“.

SAT TOEFL ACT IELTS GMAT GRE LSAT MCAT

Mi smo škola sa iskustvom, specijalizovana u pripremi učenika upravo za ove prijemne ispite.

Kontaktiraj nas da bismo uz besplatnu konsultaciju zajedno zaključili:

koji prijemni ispiti su ti potrebni (i koji tebi lično najbolje odgovaraju)
kako se najbolje i najefikasnije pripremiti
kada i gde možeš polagati ispite