Kursevi | YouGrad
Kursevi | YouGrad
Kursevi | YouGrad
Kursevi | YouGrad

Kursevi i priprema | YouGrad

Nudimo mnoštvo različitih pripremnih kurseva za prijemne ispite za studiranje u inostranstvu, kao i kurseve engleskog i japanskog.

Grupna Priprema za SAT

Grupni kurs traje 8 nedelja, dva puta nedeljno po sat i po, uz najviše 8 učenika u grupi.

Cena kursa je 350 € u dinarskoj protivvrednosti.

više o Ispitu SAT

Individualna Priprema za SAT

Nudimo i mogućnost individualne pripreme za SAT, ali pre određivanja cene neophodno je da položite (besplatan) test predznanja, kako bismo definisali sa koje tačke polazimo.

više o Ispitu SAT

Grupna Priprema za TOEFL

Grupni kurs traje 8 nedelja, dva puta nedeljno po sat i po, uz najviše 8 učenika u grupi.

Cena kursa je 350 € u dinarskoj protivvrednosti.

više o Ispitu TOEFL

Individualna Priprema za TOEFL

Nudimo i mogućnost individualne pripreme za TOEFL, ali pre određivanja cene neophodno je da položite (besplatan) test predznanja, kako bismo definisali sa koje tačke polazimo.

više o Ispitu TOEFL

Individualna Priprema za ACT

Nudimo mogućnost individualne pripreme za ACT, ali pre određivanja cene neophodno je da položite (besplatan) test predznanja, kako bismo definisali sa koje tačke polazimo.

više o Ispitu ACT

Individualna Priprema za IELTS

Nudimo mogućnost individualne pripreme za IELTS, ali pre određivanja cene neophodno je da položite (besplatan) test predznanja, kako bismo definisali sa koje tačke polazimo.

više o Ispitu IELTS

Individualna Priprema za GMAT

S obzirom na to da GMAT polaznici imaju razlicite predznanje, nudimo isključivo individualnu pripremu za GMAT. Neophodno je da položite (besplatan) test predznanja, kako bismo definisali sa koje tačke polazimo.

više o Ispitu GMAT

Individualna Priprema za GRE

S obzirom na to da je GRE ispit manje zastupljen, nudimo isključivo individualnu pripremu za GRE. Neophodno je da položite (besplatan) test predznanja, kako bismo definisali sa koje tačke polazimo.

više o Ispitu GRE

Individualna Priprema za LSAT

S obzirom na to da je LSAT ispit manje zastupljen, nudimo isključivo individualnu pripremu za LSAT. Neophodno je da položite (besplatan) test predznanja, kako bismo definisali sa koje tačke polazimo.

više o Ispitu LSAT

Individualna Priprema za MCAT

S obzirom na to da je MCAT ispit manje zastupljen, nudimo isključivo individualnu pripremu za MCAT. Neophodno je da položite (besplatan) test predznanja, kako bismo definisali sa koje tačke polazimo.

više o Ispitu MCAT

Individualni Kurs engleskog jezika

Kursevi engleskog jezika su podeljeni na opšte kurseve (za srednjoškolce i odrasle od početnog A1 nivoa do visokog C2 nivoa) i specijalizovane kurseve (odvijaju se samo na višim nivoima i obuhvataju metodiku nastave engleskog jezika, konverzacijski engleski, poslovni engleski, engleski za oblast prava, turizam, bankarstvo, finansije, marketing, menadžment, itd).

Nastavu obavljamo u malim grupama od 5 do 8 polaznika, pri čemu su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja. Prilikom upisa na kurs se svi polaznici testiraju kako bi im se odredio trenutni nivo jezika i time našla najadekvatnija grupa za rad.

Polaznici su na svakom času u prilici da koriste sve četiri jezičke veštine, a posebna pažnja se poklanja konverzaciji. U svakom trenutku izlazimo polaznicima u susret i stavljamo akcenat na aspekt rada koji je njima najpotrebniji.

Dinamika nastave podrazumeva dva časa nedeljno (80 minuta po susretu za grupe) i 30 ili 60 časova na godišnjem nivou – u zavisnosti od nivoa. Niži nivoi se obrađuju u 30 časova, dok je za više neophodno 2 x 30 časova.

Časovi se održavaju radnim danima i najčešće u poslepodnevnim i večernjim termina, mada je moguće organizovati rad subotom kao i u prepodnevnim treminima.

Materijali koji se koriste za rad su originalni udžbenici najpoznatijih svetskih izdavača, kao i propratni materijali u vidu časopisa, dnevne štampe, audio i video zapisa i online interaktivnih sadržaja.

Posebno bismo izdvojili višegodišnje iskustvo u pripremi kandidata za polaganje ispita engleskog jezika na falkutetima i višim školama u Sjedinjenim Američkim Državama.

Cena kursa je 300 € u dinarskoj protivvrednosti.

Individualni Kurs japanskog jezika

Kursevi japanskog jezika su specifično koncipirani i rad je u malim grupama, a najčešće je u pitanju individualna i poluindividualna nastava.

Polaznici su na svakom času u prilici da koriste sve četiri jezičke veštine, a posebna pažnja se poklanja konverzaciji. U svakom trenutku izlazimo polaznicima u susret i stavljamo akcenat na aspekt rada koji je njima najpotrebniji.

Dinamika nastave podrazumeva jedan susret nedeljno (75 minuta po susretu) i 30 ili 60 susreta na godišnjem nivou – u zavisnosti od nivoa. Niži nivoi se obrađuju u 30 susreta, dok je za više neophodno 2 x 30 susreta.

Časovi se održavaju radnim danima i najčešće u poslepodnevnim i večernjim termina, mada je moguće organizovati rad subotom kao i u prepodnevnim treminima.

Posebno bismo napomenuli da nivoi japanskog jezika ne prate standardni evropski CEFR okvir za nivoe usvajanja stranog jezika. Klasifikacija nivoa je bazirana na principu rada u američkim školama i koledžima.

Svi polaznici u toku kursa bivaju redovno testirani i njihov rad prate matični predavač i direktor nastave. Završni ispit se polaže po završetku kursa i preduslov za dobijanje sertifikata je prisutnost kandidata na 80% ukupnog nastavnog fonda. U slučaju da polaznik ima veću odsutnost, neophodno je da nadomesti časove individualnom nastavom koja se dodatno tarifira.

Cena kursa je 20 € u dinarskoj protivvrednosti.

Individualni Kurs srpskog jezika za strance

Odrasli polaznici mogu pohađati kurs srpskog jezika koji se odvija na engleskom jeziku. Ovaj kurs je prvenstveno namenjen polaznicima iz inostranstva koji žive ili rade u Srbiji.

Nastavu obavljamo u malim grupama od 5 do 8 polaznika, pri čemu su svi polaznici u grupi istog nivoa znanja. Prilikom upisa na kurs se svi polaznici testiraju kako bi im se odredio trenutni nivo jezika i time našla najadekvatnija grupa za rad.

Polaznici su na svakom času u prilici da koriste sve četiri jezičke veštine, a posebna pažnja se poklanja konverzaciji. U svakom trenutku izlazimo polaznicima u susret i stavljamo akcenat na ono što je polaznicima najpotrebnije.

Dinamika nastave podrazumeva dva susreta nedeljno (80 minuta po susretu za grupe) i 30 ili 60 susreta na godišnjem nivou – u zavisnosti od nivoa.

Pored redovnih udžbenika, u nastavi se koriste sva raspoloživa sredstva koja su interesantna polaznicima, uključujući dnevnu štampu, naučne članke i savremenu literaturu. Tokom kursa naročita pažnja se pridaje korekciji akcenta.

Svi polaznici tokom trajanja kursa bivaju redovno testirani i njihov rad prate matični predavač i direktor nastave. Završni ispit se polaže po završetku kursa i preduslov za dobijanje sertifikata je prisutnost kandidata na 80% ukupnog nastavnog fonda. U slučaju da polaznik ima veću odsutnost, neophodno je da nadomesti časove individualnom nastavom koja se dodatno naplaćuje.

Cena kursa je 30 € u dinarskoj protivvrednosti.