Prijemni ispiti za studiranje u inostranstvu
Prijemni ispiti za studiranje u inostranstvu
Prijemni ispiti za studiranje u inostranstvu
Prijemni ispiti za studiranje u inostranstvu

MCAT ispit | Sve o ispitu MCAT

Šta je MCAT ispit?

MCAT je standardan test za prijem na medicinske fakultete u Americi i u Kanadi. Ovo je kompijuterizovan test koji sadrži multiple-choice pitanja. MCAT je sastavan deo prijema na medicinske fakultete već 90 godina. Sastoji se iz 4 sekcije:

  • Biološke i biohemijske osnove živih sistema

  • Hemijska i fizička osnova bioloških sistema

  • Psihološka, socijalna, i biološka osnova ponašanja

  • Kritička analiza i sposobnost rasuđivanja

Kada se polaže MCAT ispit?

Studenti se savetuju da urade MCAT ispit godinu dana pre početka fakulteta. Pre zakazivanja testa treba uzeti u obzir da ćete ponoviti polagati MCAT ispit i koliko vam vremena treba da se spremite za drugi pokušaj. Na primer, ako planirate da uzimate letnje časove koji vam mogu pomoći pri pripremi za MCAT ispit, onda je najbolje polagati test krajem leta. Takođe treba imati na umu da je test moguće polagati samo 3 puta godišnje, 4 puta tokom dve godine, i 7 puta tokom vašeg života. Svi fakulteti mogu videtu svaki rezultat sa MCAT ispit. Za test se treba prijaviti samo kada ste sigurni da ste spremni.

Kako se pripremam za MCAT?

MCAT test sadrži pitanja iz početnih časova bilogije, fizike, fiziologije, i sociologije, organske hemije, i biohemije iz prvog semestra. Zbog različitih nastavnih programa univerziteta, preporučuje se da uporedite buduće časove koje planirate da uzimate sa oblastima na testu, u tom slučaju će te biti u toku sa potrebnim informacijama za MCAT ispit. Mentori na univerzitetu vam mogu pomoći pri odabiru časova koji će vas najbolje pripremiti za MCAT ispit.

Kako se MCAT ispit boduje?

MCAT ispit rezultat se sastoji iz 5 delova. Svaki deo ima svoj rezultat, kao i kombinovani rezultat svih 4 sekcija.

  • Rezultati sekcija: Svaka od 4 sekcije ima svoj rezultat koji se prostire između 118 - 132 poena.

  • Ukupan rezultat: Rezultati svih sekcija se sabiru zajdno kako bi sačinili jedan rezultat. Ukupan rezultat se prostire između 472-528.

Koja je cena MCAT ispita?

Cena MCAT ispita iznosi $320. U ovu cenu su ukljičeni troškovi ispita kao i slanje dobijenih rezultata univerzitetima. Pored ovoga, mogući dodatni troškovi su odlaganje ispita, promena rezervacije i testiranje u internacionalnim centrima.

SAT TOEFL ACT IELTS GMAT GRE LSAT MCAT

Mi smo škola sa iskustvom, specijalizovana u pripremi učenika upravo za ove prijemne ispite.

Kontaktiraj nas da bismo uz besplatnu konsultaciju zajedno zaključili:

koji prijemni ispiti su ti potrebni (i koji tebi lično najbolje odgovaraju)
kako se najbolje i najefikasnije pripremiti
kada i gde možeš polagati ispite