YouGrad | Studiranje u inostranstvu
YouGrad | Studiranje u inostranstvu
YouGrad | Studiranje u inostranstvu
YouGrad | Studiranje u inostranstvu

Studiranje u Inostranstvu | YouGrad

Možeš to i ti.

Gde želiš da studiraš?

Studiranje u Americi

u Americi

Studiranje u Australiji

u Australiji

Studiranje u Britaniji

u Britaniji

Studiranje u Kanadi

u Kanadi

Studiranje u Koreji

u Koreji

Ostale zemalje | Akademski profil

Fakulteti gledaju da studenti koji su primljeni imaju kompletan akademski profil. Da bi imao kompletan profil treba da se:

 • Polažu testovi znanja. Testovi se prijavljaju onlajn i plaćanja se vrše putem interneta; karticama - VISA, MasterCard, American Express.

  • TOEFL – jezički ispit (cena polaganja je oko $185, imate mogućnosti da ga polažete dva ili tri puta mesečno, svakog meseca u Beogradu, Novom Sadu, Subotici ili Nišu), nakon polaganja položeni ispit važi 2 godine.

  • SAT – test rasuđivanja odnosno prijemni ispit u Srbiji može da se polaže 4 puta godišnje. Košta oko $100, polaže se u Beogradu u oktobru, decembru, martu i maju. Nakon polaganja važi 5 godina. SAT ispit sastoji se iz dva obavezna dela:

   • Engleski jezik - U ovom delu imate tekstove na osnovu kojih odgovarate na pitanja. Cilj je da se dokaže Vaše razumevanje engleskog jezika. Možete praviti beleške i svako pitanje ima 4 ponuđena odgovora. Takođe postoje i gramatičke vežbe.

   • Matematika - U ovom delu ćete se susresti sa zadacima iz oblasti matematike. Gradivo koje obuhvata nije teško ali je bitno da se razumeju tekstualni zadaci. Za neke zatake se koristi digitron, dok je za neke zabranjen.

   • Izborni sastav - piše se sastav na zadatu temu.

 • Procena Vas kao ličnosti:

  • Potrebne su do tri preporuke od profesora

  • Spisak aktivnosti

  • Liderske sposobnosti

  • Sastav na zadate teme

 • Popunjavanje aplikacija za finansijsku pomoć:

  • Potvrde o prihodima na godišnjem nivou od roditelja, sa dokazima (potrebne su potvrde od banke i od poslodavca)

  • Potvrde o rashodima

Mitovi o fakultetu

Prvi Mit

Mit: Može dobro da se zarađuje bez fakultetskog obrazovanja.

Realnost: Nema sumnje da su neki ljudi dobro prošli i bez diplome. Međutim, osobe sa završenim faklutetom će u proseku da zarade million dolara više od osoba sa srednjoškolskim obrazovanjem u svom životu.

Drugi Mit

Mit: Ja nisam u stanju da priuštim fakultet, a ne mogu da uzmem kredit da platim fakultet.

Realnost: Skoro svi studenti danas mogu da dobiju kredit za obrazovanje sa niskom kamatom koji će im pomoći za plaćanje fakulteta i oni se obično ne moraju vraćati sve dok student ne završi studije. Prosečan dug na kredit studenata osnovnih studija je otprilike $20,000 – to je manje nego cena većine novih auta! Auto traje par godina. Fakultetsko obrazovanje traje ceo život.

Treći Mit

Mit: Da biste uspeli u današnjem svetu treba Vam diploma fakulteta, a ne visoke škole.

Realnost: Neko sa završenim fakultetom će možda imati više izbora u karijeri, ali postoje mnogi dobro plaćeni poslovi koje su dostupni onima sa završenom visokom školom. Vi treba da razmislite čime hoćete da se bavite i da saznate koji stepen obrazovanja je potreban da biste našli željeni posao.

Četvrti Mit

Mit: Najjeftiniji fakultet je onaj koji je najpristupačniji.

Realnost: Ne nužno! Neki od fakulteta sa 'visokim cenama' su skupili velike sume novca za stipendije od svojih prethodnih studenata i prijatelja. Kao rezultat toga, imaju dosta novca da daju budućim učenicima u obliku stipendija, što znatno može da smanji cenu fakulteta. Ako uzmemo u obzir i finansijsku pomoć, skupi fakluteti mogu biti pristupačniji od jeftinijih.

Peti Mit

Mit: Nema veze ako sačekam godinu ili dve da odem na fakultet.

Realnost: Mnogi studenti koji ne odu na fakultet odmah posle srednje škole ne urade to ni kasnije. Dok drugi doprinose faklutetu sa stečenim iskustvom tokom svog odsustva. Bez obzira na to, preporučuje se da se učenici prijave na fakultet koji ih zanima u svojoj poslednjoj godini srednje škole, jer on/ona ima mogućnost da pita fakultet da odloži vreme upisa za godinu, čak i dve, ako mu/joj je to potrebno.

Upozorenje: Imajte na umu da ako se student zaposli pre fakulteta, njegove zarade mogu da utiču na visinu stipendije, njegova primanja mogu da pogubno utiču na potrebnu finansijsku pomoć kada se vrati. Zbog visine stipendije, bolje je da student direktno posle srednje škole ide na fakultet.

Šesti Mit

Mit: Treba da počnete da se pripremate za fakultet u vašoj trećoj godini srednje škole.

Realnost: Dok neke od bitnih stavki potrebnih za upis na fakultet, kao što je posećivanje potencijalnih fakulteta i SAT ispit, možemo rešavati u ovom periodu, za neke druge je već kasno. Odabir srednje škole i ostvarene ocene tokom školovanja predstavljaju najbitnije uslove za upis. Časovi dostupni u određenim srednjim školama mogu uticati na mogući izbor fakulteta. Planiranje finansija, ušteda za fakultet, kao i potraga za pristupačnim fakultetom već sada mora da otpočne.

Sedmi Mit

Mit: Niko u mojoj porodici nije pohađao fakultet – zašto baš ja treba da budem prvi?

Realnost: Posle srednje škole Vi ćete raditi narednih 50 godina. U tom period mnoge promene će uticati na tržište rada. Fakultetsko obrazovanje će Vam omogućiti veći izbor. Mnogi poslovi koji danas postoje, za koje je potrebna samo srednjoškolska diploma, možda više neće ni postojati za par godina. Stečeno obrazovanje treba da Vas pripremi za buduće tržište rada, a ne trenutno.