Kalendar kurseva i prijemnih ispita SAT, ACT, IELTS, TOEFL, itd. | YouGrad
Kalendar kurseva i prijemnih ispita SAT, ACT, IELTS, TOEFL, itd. | YouGrad
Kalendar kurseva i prijemnih ispita SAT, ACT, IELTS, TOEFL, itd. | YouGrad
Kalendar kurseva i prijemnih ispita SAT, ACT, IELTS, TOEFL, itd. | YouGrad

Kalendar

Kada mogu da polažem ispit SAT? ACT? TOEFL? IELTS? itd.

Kursevi.   Ispiti.   Rokovi za prijavu.

Datum Događaj Detalji

27. avg 2022.

ispit

SAT ispit

1. okt 2022.

ispit

SAT ispit

3. dec 2022.

ispit

SAT ispit

11. mart 2023.

ispit

SAT ispit

6. maj 2023.

ispit

SAT ispit