YouGrad | Studiranje u inostranstvu
YouGrad | Studiranje u inostranstvu
YouGrad | Studiranje u inostranstvu
YouGrad | Studiranje u inostranstvu

Studiranje u Americi

Možeš to i ti.

Što studirati u SAD?

Dosta studenata razmišlja gde da studira i jedan od vodećih destinacije za studije su Sjedinjene Američke Države jer imaju najbronije univerzitete sa visokom rangom.

Takođe dosta studenata žele da studiraju u SAD jer im nudi priliku da vide vodeće metropole i da žive u Americi koju vide na televizoru i na platnu bioskopa.

Položite neophodne ispite za upis na studije u Americi

Imaš dve opcije za studije posle srednje škole: Fakultet ili Viša Škola. Za fakultet je potrebno polagati:

 • SAT ili ACT (osnovni prijemni ispit koj polažu i Amerikanci)- Polaže se od sredinom trece godine do sredinom četvrte godine

 • TOEFL ili IELTS (test Engleskog jezika) - Može da se polaže od početka treće godine do kraja četvrte godine – uobičajno pre SAT ili ACT

Za Višu Školu je potrebno polagati:

 • TOEFL ili IELTS (test Engleskog jezika) - Može da se polaže od početka treće godine do kraja četvrte godine

Prijavi se na vreme za programe finansijske podrške za akademske stipendije, sportske stipendije i finansijske potrebe. Počni da se baviš vanškolskim aktivnostima, da tražiš preporuke od nastavnika i da pišeš aplikaciona pisma.

Aplikacioni proces

Sličan je procesu prijave na svim Američkim fakultetima sa malim izmena. Postoji veliki broj fakulteta koji prihvataju aplikaciju od strane „Common Application“, „Coalition Application“ i od strane „Universal Application“. Takođe postoje fakulteti koji koriste sopstvene aplikacije za prijavu.

Savetnik je tu da Vam pomogne da napravite spisak fakulteta. Pre nego što se popuni aplikacija treba odabrati spisak od 20-30 koledža, čiji izbor treba smanjiti na određeni broj, jer pri apliciranju na neki fakulteti naplacuju usluge i do $100. Sa konačnim spiskom se ide kod Savetnika koji pomaže u daljem izboru i sužavanju spiska.

Prijave zahtevaju osnovne podatke od budućeg studenta kao i preporuke, ocene, test rezultate i motivaciono pismo.

Motivaciono pismo je esej koji treba da ima najmanje 300 reči na jednu od zadatih tema, a one su:

 • Tvoja priča - Some students have a background, identity, interest, or talent that is so meaningful they believe their application would be incomplete without it. If this sounds like you, then please share your story.

 • Životno iskustvo stečeno uz prepreke - The lessons we take from obstacles we encounter can be fundamental to later success. Recount a time when you faced a challenge, setback, or failure. How did it affect you, and what did you learn from the experience?

 • Borba za ideale - Reflect on a time when you questioned or challenged a belief or idea. What prompted your thinking? What was the outcome?

 • Problem koji želiš da rešiš - Describe a problem you’ve solved or a problem you’d like to solve. It can be an intellectual challenge, a research query, an ethical dilemma—anything that is of personal importance, no matter the scale. Explain its significance o you and what steps you took or could be taken to identify a solution.

 • Tvoji uspesi - Discuss an accomplishment, event, or realization that sparked a period of personal growth and anew understanding of yourself or others.

 • Tvoja interesovanja - Describe a topic, idea, or concept you find so engaging that it makes you lose all track of time. Why does it captivate you? What or who do you turn to when you want to learn more?

 • Slobodna tema - Share an essay on any topic of your choice. It can be one you’ve already written, one that responds to a different prompt, or one of your own design.

Rok za podnošenje aplikacije na svakom koledžu je drugačiji, ali okvirno je od prvog januara.

Veoma je bitno da imate dobro pripremljenu aplikaciju kako bi se lakše upisali na fakultet.

Kada se završi ceo proces apliciranje za fakultetu, sleduje apliciranje za stipendije i finansijsku pomoć. Kada se utvrdi finansijsko stanje fakultet onda pomaže studentu da izvadi F1 vizu.

Koje vrste fakulteta postoje?

Nađite pravi fakultet za Vas! Veličina, lokacija, područje od interesa i trošak su važni. Za bilo koji univerzitet postoje prednosti i nedostaci, pa budite sigurni da ste istražili sve moguće opcije Vama dostupne.

Javni fakulteti (kao što je Oregon State University)

Javni fakulteti ili univerziteti (tj. državne škole) obično su jeftiniji, posebno za stanovnike država u kome se nalaze. Većinu novca dobijaju od države ili lokalne uprave. Osim OSU, Oregon ima sedam drugih četvorogodišnjih javnih univerziteta: Eastern Oregon University, Oregon Institute of Technology, OSU-Cascades, Portland State University, Southern Oregon University, University of Oregon, and Western Oregon University.

Zahtevi za prijem Oregonskog javnog univerziteta su:

 • 1) Diploma srednje škole

 • 2) Zadovoljavajući prosek (većina škola, uključijući i OSU zahteva prosek od 3.0)

 • 3) Zadovoljavajući završetak (3- ili bolje) od 14 predmetnih jedinica (4 engleskog, 3 matematička, 2 nauka, 3 društvenih studija, 2 strani jezika)

 • 4) SAT ili ACT

Privatni fakulteti (kao što je Univerzitet Villamette ili Univerzitet Jejl)

Privatni fakulteti se oslanjaju na školarinu, honorare, zadužbine i druge privatne izvore za prihode. Privatni fakulteti su obično manji i mogu pružiti više personalizovane pažnje (a neki veruju i veći prestiž).

Neki privatni fakulteti mogu biti u uskoj vezi sa nekom religijom, dok drugi mogu biti jednopolni (samo muškarci ili samo žene).

Viša škola (kao što je Linn-Benton Komjuniti College)

Više škole nude diplomu nakon završetka dve godine redovnog studiranja. One često služe kao most od srednje škole do četvorogodišnjeg fakulteta, kao i pripremu studenata za tržište rada, nudeći karijeru na početnčom nivou sa diplomom pravnog asistenta, veterinarskog tehničara ili mehaničara automobila. Kursevi su otvoreni za sve; nema uslova za prijem.

Više škole koštaju znatno manje od državnih ili privatnih fakulteta i univerziteta. Takođe, mnoge više škole nude kurseve noću i vikendom i preko računara kako bi odgovarali rasporedu studenata koji imaju posao ili porodične obaveze.

Četvrogodišnji plan za studije u SAD

 • Prva godina - Upoznavanje sa vašim savetnikom za studije koji će vas voditi i usmeravati celim procesom. Bavljenje vannastavnim aktivnostima u cilju poboljšanja aplikacionog procesa za koledž.

 • Druga godina - Upoznavanje sa potencijalnim obrazovnim institucijama kako bi se odabrao odgovarajući fakultet sa najadekvatnijim programom. Polaganje PSAT testa zbog stipendije i vida vežbe za neophodni kasniji SAT test.

 • Treća godina - Polaganje SAT ili ACT testa, početak pripreme za finalni ispit i određivanje datuma za polaganje. Odabir mentora koji će vam dati neophodne preporuke za dalji aplikacioni proces. Poseta kampusima će pomoći da se doživi i praktično iskusi atmosfera koja će vas kasnije svakodnevno okruživati.

 • Četvrta godina - Počnite da pišete i pravite koncept za aplikaciona pisma i fokusirajte se na teme od interesa. Bliže se informišite o krajnjim rokovima za prijave i obaveznoj dokumentaciji za upis. Prijavite se za programe finansijske podrške na vreme. Ako ste primljeni na više mesta, obavestite univerzitete o svom izboru što pre!

Deset saveta za dobijanje stipendije kroz aplikaciju

 • 1. Ispuni ciljeve - izdavač stipendije

  Da bi se dobila stipendija, neophodno je da učenik ispuni sve zahteve od izdavača stipendije (formalne i neformalne zahteve). Potrebno je informisati se što bolje o stipendijama i uslovima za dobijanje određene stipendije sa savetnikom. Što imaš više informacija o određenoj stipendiji, to imaš bolje šanse da ispuniš uslove za njeno dobijanje.

 • 2. Budi aktivan u vanškolskim aktivnositma

  Većina škola daju stipendije deci koja imaju najveći prosek i SAT rezultat. Ali kako da razlikuju studente sa istim prosekom i istim rezultatom? Jednostavno, gledaju koliko je student bio aktivan u vannastavnim aktivnostima. Često je ta razlika odlučujući faktor ko će dobiti stipendiju. Zato je važno da učestvuješ u što više vanškolskih aktivnosti. Budi aktivan u volontiranju, organizaciji, sportu, hobijima, itd. da bih mogao da se razlikuješ u školi koja nudi stipendiju.

 • 3. Pazi na rokove

  Nemoj da propustiš rok za aplikaciju, niti za stipendiju. Ove rokovi su mnogo bitni. Nikada nećeš znati koliku si stipendiju mogao dobiti ako propustiš rok za prijavu. Naša topla preporuka je da napraviš kalendar gde ćeš napisati sve rokove za aplikacioni proces kako ne bi nešto propustio. Probaj da pošalješ aplikaciju pre krajnjeg roka.

 • 4. Pregledaj aplikaciju

  Uvek pregladaj aplikaciju više puta pre nego što je predaš. Većina aplikanata traži od svog savetnika da prekontolišu još jednom njihovu aplikaciju, radi sigurnosti od mogućih grešaka, jer komisija koja razmatra aplikaciju često odbacije istu zbog grešaka pri popunjavanju. Najčešče greške su: pogrešna adresa, pogrešno ime fakulteta, esej koji ne odgovara na postavljeno pitanje, itd. Ove greške savetnik zna da traži.

 • 5. Budi uporan.

  Upornost je ključ za dobianje stipendije. Što Vam je teže pronaći stipendiju, manje konkurencije ćete imati! Pronalaženje dobre stipendije je često težak posao. Ima dosta vebsajtova koji nude pomoć oko nalaženja stipendije. U moru mnogih opcija veoma je teško odabrati onu pravu. Ako želiš da odustaneš, nemoj. Napravi pauzu, ali nastavi da tražiš. Čak možeš i sa savetnikom da sedneš da ti da smernice kakve stipendije su dobre za tebe i kako da ih nađeš.

 • 6. Organizacija

  Organizacija je jedana od najvažnijih navika koju čovek može da razvije. Organizacije pomaže u svakom smislu za fakultet. Organizacija će ti pomoći sa rasporedom, kada da učiš, kada da tražiš stipendiju, kada da pišeš motivaciono pismo, i kada da vidiš društvo. Kada dobro isplaniraš svoje vreme imaćeš vreme za sve, jer kada nisi organizovan dosta vremena potrošiš na nebitne stavke.

 • 7. Pazite na prevare

  Pazite na znakove prevare. Jedna od uobičajnih prevara se prepoznaje po tome što se traže uplate novca za dobijanje stipendije. Generalno ako neko želi da plati svoje studije, onda neće tražiti stipendiju.

 • 8. Napiši biografiju sa postignućima

  Kad se ispunjava aplikacija za fakultet, često je teško sklopiti sve lične podatke. Da bi se ovaj korak lakše prevazišao dobro je čuvati i napisati biografiju koja sadržava sve uspehe tokom školovanja. Ova biografija može da se iskoristi i pokaže fakultetu i izdavaocu stipendije da si spreman za fakultelt.

 • 9. Motivaciono pismo ili esej - davanje konkretnih informacija

  Kad god treba da se piše sastav za stipendiju ili aplikaciju, bitno je da se jasno opišu konkretne informacije. Izbegavaj apstraktne primere koji nisu razumljivi. Osoba koja čita aplikaciju želi da pročita više o tebi.

 • 10. Proveri sve

  Proveri da li ispunjavaš sve postavljene uslove za dobijanje stipendiju. Na ovaj način ćeš uštediti vreme koje bi potrošio pišući bespotrebne aplikacije.

Stipendije u SAD

Finansiranje studija u inostranstvu je jedan od najčesćih pitanja naših klijenata. Postoje različiti vidovi finansiranja studija i stipendije, poslovi i krediti.

Postoje tri različite vrste stipendije koje su najčesće u SAD-u:

 • „Merit“ ili Zaslužne

 • „Athletic“ ili Sportske

 • „Need based“ ili Finansijska pomoć

Od ukupnog broja studenata koji apliciraju iz celog sveta, stipendiju dobijaju samo njih 19%. Preporuka je da proces apliciranja za stipendije radite sa stučnjakom.

Za dobijanje manjih, delimičnih stipendija, potrebno je da svake godine opet podneseš aplikaciju.

Za velike i pune stipendije, izdaje se stipendija koja pokriva celokupne studije, ali student ima uslov da održava određeni prosek tokom celih studija.

Većina fakulteta koji daju stipendije nude pokriće oko 65-70% troškova studiranja, dok ostatak troškova pokriva porodica.

Moguće je tražiti i studentski kredit preko koledža, ne plaća se kamata dok traju studije i 6 meseci posle (priznaju i master studije), ali nakon toga počinje da teče kamata.

Postoji još jedna opcija za dobijanje stipendije preko našeg Ministarstava omladine i sporta, ako je fakultet na listi.

Korisni linkovi

Zaslužne („Merit“) stipendije

Ovo su stipendije koje se dobijaju na osnovu kvaliteta i ove stipendije najčešće daju državni fakulteti za talente, svestranost, itd.

Zaslužne stipendije se izdaju od strane „admissions officer“. Ta osoba prilikom pregledanja aplikacije određuje zaslužnu stipendiju za budućeg studenta. Ta stipendija se izdaje na osnovu rezultata u školi i rezultata sa prijemnog ispita poput SAT, ACT, i SAT Subject Tests i motivacionog pisma i u nekim slučajevima od intervjua.

Na primer, postoje fakulteti koji nude tabele gde može ovo da se jasno vidi. Ovde je primer od jednog fakulteta:

Ispit Srpski srednjoškolski prosek
TOEFL ACT SAT 5,0 4,7 - 4,99 4,4 - 4,69 4,1 - 4,39

118+

34+

1520+

$26,000

$25,000

$23,000

$20,750

111 - 117

32 - 33

1450 - 1510

$24,750

$23,750

$20,750

$18,750

105 - 110

29 - 32

1370 - 1450

$21,750

$20,750

$18,750

$17,750

96 - 104

27 - 29

1270 - 1360

$20,750

$19,500

$17,750

$16,750

88 - 95

24 - 26

1170 - 1260

$19,500

$18,500

$16,500

$15,500

Na nekim fakultetima postoji rok za prijavu da bi zaslužna stipendija bila dodeljiva studentu. Na primer „Michigan State University“ ima konkurs za aplikaciju od 1. novembara ili „Emory University“ koji ima rok za istu zaslužnu punu stipendiju do 15. novembra.

Posle tih datuma, zaslužna stipendija se samo izdaje na osnovu toga koliko je ostalo u budžetu fakulteta za tu godinu.

Takođe postoje i neki fakulteti koji imaju posebnu aplikaciju za zaslužnu stipendiju gde student treba da napiše dodatno motiovaciono pismo ili sastav koji može da ubedi „admissions officer“ da studentu podeli tu istu zaslužnu stipendiju.

Neki fakulteti imaju zaslužne stipendije koje se izdaju na osnovu „diversity“ gde student dobija stipendiju da bi napravili raznoversniju grupu studenta na tom istom fakultetu.

Sportske stipendije

Sportske stipendije su veoma popularne za studente koji idu da studiraju u inostranstvu. Za ove stipendije neophodno je da student bude redovan sportista sa dokazima o uspehu u svom sportu.

„Need based“ ili Finansijska pomoć

Donacije i stipendije - Takođe zvana i poklonjena pomoć, se ne mora vraćati i ne mora raditi kako bi se zaradila. To znači da je to besplatan novac! Grant pomoć dolazi od federalnih i državnih vlada i od pojedinih fakulteta. Stipendije se obično dodeljuju na osnovu zasluga (akademskih, sportskih, volonterskih ...)

Ove su stipendije na osnovu finansjiskih potreba, i za ove stipendije treba aplicrati na privatnim fakultetima. Postoje tri različite vrste ovih takozvani, „need based“ stipendija:

 • „Need Blind“ – Ove stipendije su generalno pune stipendije. Oni daju sav novac koji Vam je potreban što uključuje školirana, knjige, smeštaj, i hrana. Naprimer MIT u Masačusetsu.

 • „Need Sensitive“ – Ove stipendije nisu garantovane, ali fakultet se trudi da dođe koliko može u susret.

 • „Need Based with Limit“ – Ove stipendiju imaju ograničenu svotu novca. Fakultet ima limit koj nesme da pređe prilikom nuđenje stipendije.

Potrebno je aplicirati za finansijski pomoć nakon apliciranja na fakultet. Postoje dosta konkursa za manje stipendije. Svakako, dodeljivanje punih stipendija mnogo zavisi i od politike, budžeta, strategije regrutacije i ekonomskih potreba.

Takođe mogu da se steknu finansije kroz rad. Studentski posao pomaže učenicima da plate troškove obrazovanja kao što su knjige, potrošni materijal i lični troškovi. Poslovi na fakultetu koje plaća vlada koji su studentima dostupi, zapošljavaju studente sa polovičnim radnim vremenom kako bi im pomogao u ispunjavanju finansijskih potreba i pružio im radno iskustvo. Mora da se napomene da strani studenti imaju samo pravo da rade na kampusu.

Postoji i mogućnost dobijanje kredita. Većina finansijske pomoći dolazi u obliku kredita studentima ili roditeljima, koji moraju biti otplaćeni. Većina kredita koji se dodjeljuju na osnovu finansijske potrebe su zajmovi sa niskom kamatom sponzorisani od strane federalne vlade. Ovi krediti su subvencionisani od strane vlade, tako da se ne uplaćuju kamate sve dok ne započnete otplatu nakon što ste diplomirali.

Privatne stipendije

Svake godine su dostupne mnoge privatne stipendije u iznosu od više miliona dolara. Kompanije, sindikati, fondacije, zajednice, crkve i drugi sponzorišu stipendije od nekoliko stotina dolara do besplatnog školovanja za sve četiri godine fakulteta. Stipendije se često dodeljuju na osnovu sledećeg:

 • Akademskog uspeha

 • Atletike

 • Posebnog područja studiranja

 • Etničkog porekla

 • Verskoj pripadnosti

 • Posebnog interesa

Započnite pretragu - Potraga za stipendijama zahteva vreme i energiju, ali zapamtite: to je besplatan novac. Čak i ako provedete pet sati za prijavu za stipendije i dobije samo stipendiju od 500 dolara, to je ista kao zarađivanje 100 dolara na sat - nije loše!

 • Razgovarajte sa savetnikom u srednjoj školi

 • Proverite sa službom za finansijsku pomoć faulteta

 • Posetite lokalnu biblioteku

 • Pitajte lokalna preduzeća i organizacija

 • Idite na online pretraživače za stipendiranje

Čuvajte se prevara.

Neke veb stranice/ agencije će naplaćivati velike naknade za pronalaženje istih informacija koje možete pronaći besplatno. Druge veb stranice i agencije su direktne prevare. Ako zvuči previše dobro da bi bilo istinito, obično i jeste. Proverite sa Vašim savetnikom pre nego što angažujete usluge bilo koje privatne kompanije za pretraživanje stipendija. Zapamtite: Niko Vam ne može garantovati stipendiju.

Koliko fakultet košta?

Sledeća tabela će Vam pomoći da predvidite koliko ćete plaćati školarinu i naknade kako biste završili fakultet. Troškovi za dvogodišnje škole sa pretpostavkom da ćete diplomirati za dve godine. Troškovi za četvorogodišnje škole sa pretpostavkom da ćete diplomirati za četiri godine.

Koliko će fakultet koštati u dolarima?

Tip škole Trošak danas Trošak za 4 godine Trošak za 10 godina Trošak za 15 godina

Viša škola
(2 godine)

$26.941

$35.314

$52.497

$74.331

Javni fakultet
(4 godine)

$78.600

$103.029

$154.618

$218.860

Privatni fakultet
(4 godine)

$176.133

$230.874

$346.479

$485.955

Troškovi uključuju školarinu, takse, knjige, smeštaj i hranu. Dodatni troškovi mogu uključivati lične i transportne troškove.

Objavljena cena i stvarna cena

Fakulteti će se međusobno u velikoj meri razlikovati u cenama školarine, kao i finansijske pomoći koju nude. Obavezno pažljivo uporedite fakulteti kako biste izbegli skrivene troškove - kao što možete videti iz primera ispod.

  Fakultet A Fakultet B

Godišnja cena u dolarima

$11.354

$27.576

Finansijska pomoć

Donacija

$1.400

$7.516

Stipendije

0

$8.860

Posao na fakultetu

$254

$2.000

Kredit

$2.625

$2.625

Ukupna finansijska pomoć

 

-$4.879

-$21.001

Trošak porodice

 

$6.475

$6.575

Jeste li primetili nešto? Troškovi porodice su skoro isti. Nemojte dozvoliti da cena fakulteta bude razlog da odustanete od prijave - prvo potražite finansijsku pomoć.

Dakle, stvarnost je:

 • Bez obzira na to da li je finansijska pomoć na raspolaganju, primarna odgovornost plaćanja fakulteta pada na studenta i njegovu porodicu

 • Cena fakulteta raste

 • Što više štedite, to je manje potrebno za pozajmljivanje

 • Novac u štednji raste i to brzo