YouGrad | Studiranje u inostranstvu
YouGrad | Studiranje u inostranstvu
YouGrad | Studiranje u inostranstvu
YouGrad | Studiranje u inostranstvu

Studiranje u Koreji

Možeš to i ti.

Kako studirati u Koreji

Upis na fakultet u Koreji je veoma sličan kao upis na ostalim fakultetima u inostranstvo. Prvo treba da se priča sa savetnikom o fakultetima koji u Koreji nude nastavu na engleskom. Kad se nađe pravi fakultet i smer, treba da se onda:

  • Ispuni aplikacija i plati administrativna taksa za isto (iznosi oko 50 evra)

  • Napiše motivaciono pismo

  • Traži preporuka od profesora

  • Traži preporuka od razredne, direktora ili školskog psihologa

  • Pošalje overena kopija srednjoškolskih ocena i diplome sa prevodom od sudskog tumača

  • Fotokopija Vašeg pasoša i pasoša Vaših roditelja

  • Izvod is matične knjige rođenih

  • Finansijski formular

  • Dokaz o vanškolskim aktivnostima

  • Rezultat sa ispita o znanju jezika

Kad se ovi podatci pošalju fakultetu, oni tek onda mogu da krenu u proces određivanja da li je učenik kvalifikovan da bude student na njihovom univerzitetu.

Većina fakulteta u Koreji nude stipendije za školarinu, ali ne i stipendije da koje pokrivaju životne troškove (stan, hrana, itd.).