YouGrad | Studiranje u inostranstvu
YouGrad | Studiranje u inostranstvu
YouGrad | Studiranje u inostranstvu
YouGrad | Studiranje u inostranstvu

Studiranje u Britaniji

Možeš to i ti.

Studiranje u Britaniji

Za upis je neophodno znanje engleskog jezika koje se može verifikovati sledećim ispitima i testovima -

  • IELTS

  • TOEFL

Potreban je dokaz o zaveršenoj srednjoj školi i položenom maturskom ispitu.

Stipendije je veoma teško dobiti za Veliku Britaniju, a celokupan proces prijave se obavlja putem zvaničnog UCAS sajta. Tu možete videte detalje o preduslovima, detaljan uput u process prijavljivanja kao i sve ostale relevatne informacije.

Napomenuli bismo sledeće datume od značaja -

  • 15. oktobar - rok za prijavu na univerzitete Oxford i Cambridge

  • 15. januar - rok za većinu univerziteta

  • 24. mart - rok za određene umetničke škole i kurseve dizajna