Konsultacije | YouGrad
Konsultacije | YouGrad
Konsultacije | YouGrad
Konsultacije | YouGrad

Konsultacije | YouGrad

Privatne konsultacije i pomoć prilikom slanja prijava fakultetima.

Šta je „savetnik“?

Savetnik je osoba koja te vodi kroz kompletnu proceduru za upis na studije u inostranstvu. Ta osoba je u potpunosti upoznata sa uslovima i procesom za upis na fakultet.

Da bi se otvorila kancelarija za podršku za upis na fakultet u inostranstvu, neophodno je imati licencu poput Međunarodne organizacije za upis na fakultet ili licencu Nacionalne Asocijacije za upis na fakultet. Ove organizacije pomažu savetniku da bude upoznat sa uslovima za upis i njihove eventualne promene. Takođe daju savetniku kontakte na svakom univerzitetu da pomognu klijentima sa nalaženjem pravog fakulteta, smera i stipendije.

Naš savetnik može da Vam pomogne prilikom nalaženja pravog fakulteta, stipendije, i celog pratećeg procesa. Naš savetnik je član National Association of College Admissions Counseling (NACAC), International Association of College Admissions Counseling (International ACAC) i Association of International Educators (NAFSA) i prati principe ovih organizacija.

Razlika između savetnika i agenta

Savetnik je zaposlen od strane studenta da pomogne učeniku ili studentu da nađe najbolji fakultet i opciju za tog učenika ili studenta. Dok agent je zaposlen od strane fakulteta da reklamira taj fakultet i često naplaćuje fakultetu procenat školarine po poslatom đaku.

Često postavljena pitanja od roditelja vezana za studije

Zašto moje dete i ja treba da krenemo da se pripremamo za fakultet u osnovnoj školi?

Već u osnovnoj školi i početkom srednje škole, učenici prave odluke koje će uticati na ostatak njihovog života. Časovi koje pohađaju, ocene koje dobijaju, aktivnosti kojima se bave i prijatelji sa kojima se druže će u velikoj meri uticati na njihovo iskustvo u srednjoj školi i odabir puta, na njihovu želju da pohađaju fakultet, kao i na posao koji će imati i život koji će voditi. Rana priprema za fakultet će omogućiti studentu da češće donosi pravilne odluke tokom srednje škole i da u budućnosti ima više izbora u karijeri. Takođe je bitno da učenik krene da razmišlja da li bi studirao u inostranstvu, jer za to mora da pohađa kurseve jezika.

Zašto bi moje dete trebalo da ide na fakultet?

 • Poslovi

  • Danas sve više poslova traži završeno visoko obrazovanje. Sa što višim obrazovanjem postoji više izbora i mogućnosti za Vaše dete.

  • Fakultetska diploma za skoro 50% povećava šansu zaposlenja. Završen fakultet, pa čak i visoka škola može pozitivno da utiče na studentovo nalaženje i zadržavanje posla. Fakultetska diploma takođe povećava mogućnost unpređenja na poslu.

  • Radi ono što voliš. Neki ljudi imaju samo posao, dok drugi imaju karijeru. Koja je razlika? Sa karijerom, posao koji radiš je na bazi tvojih interesa. To je put koji ste izabrali. Fakultet može da interese i strasti Vašeg deteta pretvori u karijeru.

 • Novac

  • Neko sa fakultetskom diplomom zaradi million dolara više u toku svog života od osobe sa završenom srednjom školom. Sa završenom višom školom, osoba u proseku zaradi više za pola miliona nego osoba sa završenom srednjom školom.

   Primanja prema završenom stepenu obrazovanja u SAD:

   Završena osnovna škola

   $22.256

   Završena srednja škola

   $31.408

   Upisan, ali ne i završen fakultet

   $35.516

   Završena Viša škola

   $38.480

   Završen fakultet

   $51.324

   Završen master

   $60.580

   Završen doktorat

   $77.844

   Izvor: Američko Odeljenje za Rad, Statistika Biroa Rada, Anketa na trenutnoj populaciji, april 2008.

  • Želite li imati LCD TV, novi auto ili možda otići na egzotično putovanje? Završen fakultet i visoko-plaćen posao daje mogućnost većeg standarda života i lakšeg održavanja Vas i Vaše porodice.

  • Posao nije samo plata. Poslovi za ljude sa završenim fakultetom obično imaju više i bolje povlastice nego poslovi koje su dostupni sa završenom srednjom školom. To uključuje zdravstveno osiguranje i penzioni plan koji mnogi manje stručni poslovi ne pružaju.

 • Zdravlje i Sreća

  • U poređenju sa osobama sa srednjom strukom, ljudi sa završenim fakultetom su:

   • Zadovoljniji sa svojom karijerom.

   • Smatraju da su srećniji i zadovoljniji životom

   • Uživaju u boljem zdravlju

   • Otvoreniji su ka novim idejama

   • Više su uključeni u zajednici u kojoj žive, kao i volonterisanju

   • Ostvaruju poslove vođenja u zajednici i na poslu

Prva konsultacija je besplatna.

Kontaktirajte nas da bismo uz besplatnu konsultaciju zajedno zaključili -

 • Koji prijemni ispiti su Vam potrebni (i koji Vama lično najbolje odgovaraju)

 • Kako se najbolje i najefikasnije pripremiti

 • Kada i gde možete polagati ispite

Zakaži besplatnu prvu konsultaciju

Individualne konsultacije

Savetovanje i pomoći u pripremi CV-a, pratećeg pisma, ispunjavanja aplikacija, izbora fakulteta ...

Cena je 20 € po satu konsultacija, u dinarskoj protivvrednosti.

Zakaži konsultaciju