Kursevi | YouGrad
Kursevi | YouGrad
Kursevi | YouGrad
Kursevi | YouGrad

Kurs japanskog jezika

Individualni Kurs japanskog jezika

Kursevi japanskog jezika su specifično koncipirani i rad je u malim grupama, a najčešće je u pitanju individualna i poluindividualna nastava.

Polaznici su na svakom času u prilici da koriste sve četiri jezičke veštine, a posebna pažnja se poklanja konverzaciji. U svakom trenutku izlazimo polaznicima u susret i stavljamo akcenat na aspekt rada koji je njima najpotrebniji.

Dinamika nastave podrazumeva jedan susret nedeljno (75 minuta po susretu) i 30 ili 60 susreta na godišnjem nivou – u zavisnosti od nivoa. Niži nivoi se obrađuju u 30 susreta, dok je za više neophodno 2 x 30 susreta.

Časovi se održavaju radnim danima i najčešće u poslepodnevnim i večernjim termina, mada je moguće organizovati rad subotom kao i u prepodnevnim treminima.

Posebno bismo napomenuli da nivoi japanskog jezika ne prate standardni evropski CEFR okvir za nivoe usvajanja stranog jezika. Klasifikacija nivoa je bazirana na principu rada u američkim školama i koledžima.

Svi polaznici u toku kursa bivaju redovno testirani i njihov rad prate matični predavač i direktor nastave. Završni ispit se polaže po završetku kursa i preduslov za dobijanje sertifikata je prisutnost kandidata na 80% ukupnog nastavnog fonda. U slučaju da polaznik ima veću odsutnost, neophodno je da nadomesti časove individualnom nastavom koja se dodatno tarifira.

Cena kursa je 20 € u dinarskoj protivvrednosti.